JAUNUMI
SKY ENERGO plāno būvēt daudzdzīvokļu māju. Statuss saņemta atļauja mājas celtniecībai STOPIŅU NOVADS, PELDU IELA 2A. Daudzums (26 dzīvokļi).


ULBROKA  STOPIŅU NOVADS

DAUDZDĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS  MĀJAS  JAUNA  BŪVNIECĪBAIevietojiet savus .
 .